Polityka prywatności Remintrex GmbH

I. Korzystanie z naszej strony internetowej

 Polityka prywatności Remintrex GmbH
Ochrona danych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego chcemy przekazać informacje na temat sposobu, zakresu i celu gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych i ich przetwarzania (patrz poniżej pkt. I), a także na temat oferowanych przez nas usług (patrz poniżej pkt. II).
Nasze działania mające na celu spełnienie wymogów federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG) oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) są ukierunkowane na wyrażenie poszanowania wobec sfery prywatnej i osobistej.
Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat ochrony danych osobowych, które zostały uwzględnione w naszej ofercie.

1. Gromadzenie, przechowywanie, zmiana, przekazywanie i wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe są przez nas gromadzone w takim zakresie, w jakim zostaną nam udostępnione za zgodą użytkownika oraz pod warunkiem, że jest to konieczne w celu nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku zobowiązaniowego o charakterze czynności prawnej lub podobnym do czynności prawnej z użytkownikiem. W szczególności jest to uregulowane zgodnie z § 28 ust. 1 pkt. 1 federalnej ustawy o ochronie danych. W przypadku danych osobowych chodzi o informacje podane w procesie rejestracji: nazwisko, imię, adres, firma, kraj i adres e-mail oraz ewentualnie dane dotyczące wybranej przez użytkownika metody płatności.
Przekazane nam przez użytkownika dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji żądanej usługi oraz związanej z nią administracji technicznej. Ponadto podane przez użytkownika dane osobowe mogą być wykorzystane w celu wysyłania newslettera. W tym celu przeczytaj pkt. 2 niniejszej polityki prywatności.
Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to również konieczne w celu realizacji wybranej usługi. Odbiorcami danych osobowych mogą być w związku z tym w szczególności dostawcy usług płatniczych. Przekazanie danych osobowych zależy od wybranej metody płatności. Ponadto przekazanie danych osobowych użytkownika może nastąpić w przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub gdy jest to konieczne w celu realizacji naszych Ogólnych Warunków Handlowych i/lub innych zawartych z użytkownikiem porozumień oraz naszych praw/wierzytelności.
W przypadkach, gdy dane osobowe użytkownika należy przekazać w celach innych niż te, które zostały wymienione w niniejszej polityce prywatności, użytkownik w każdym takim przypadku zostanie poproszony o wyrażenie zgody. Jeżeli użytkownik jej nie udzieli, dane nie zostaną przekazane.

2. Wysyłanie newslettera
W ramach wysyłania newslettera możemy skorzystać z możliwości wysłania reklamy na adres e-mail podany podczas rejestracji, korzystając z poczty elektronicznej. Reklama odnosi się wyłącznie do naszych własnych produktów i nie obejmuje produktów firm trzecich. Tym samym stosujemy się do postanowień § 7 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Adres e-mail użytkownika nie zostanie przekazany firmom trzecim w celu przesyłania reklam. Użytkownik może oczywiście w dowolnym momencie zrezygnować z wysyłania newslettera. Aby dowiedzieć się więcej na temat prawa do rezygnacji, patrz pkt. 3 niniejszej polityki prywatności.

3. Prawo do rezygnacji i prawo do informacji
Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiednią rezygnację można wysłać w formie pisemnej na adres: Remintrex GmbH, Adalbertstraße 5, 10999 Berlin, Niemcy. Użytkownik ma również możliwość wysłania odpowiedniej wiadomości e-mail do naszego działu obsługi klienta na adres: support@remintrex.com. W związku z tym chcemy jednak zwrócić uwagę na to, że usunięcie danych osobowych mogą utrudniać przepisy, takie jak na przykład interesy godne ochrony zainteresowanego zgodnie z § 35 ust. 3 pkt. 2 federalnej ustawy o ochronie danych, a także przyczyny rozwiązania sytuacji konieczności udowodnienia czegoś, na co się nie ma dowodów zgodnie z § 35 ust. 8 federalnej ustawy o ochronie danych. Na tego rodzaju przyczyny zablokowania – a nie usunięcia – danych osobowych wskażemy oczywiście w prośbie o informację zgodnej z § 34 federalnej ustawy o ochronie danych.
Ponadto można nie wyrazić zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu wysyłania newslettera zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami. Dodatkowo można wyrejestrować się z otrzymywania newslettera bezpośrednio na dole wiadomości e-mail o treści reklamowej.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do otrzymania informacji na temat przechowywanych danych dotyczących własnej osoby, wraz ze źródłem pochodzenia i odbiorcą, a także celem przetwarzania tych danych. Prośbę o informację zgodnie z § 34 federalnej ustawy o ochronie danych należy skierować na piśmie lub w formie wiadomości e-mail na odpowiedni adres, podany powyżej.

4. Dane użycia i pliki cookie
Nasze strony internetowe można przeglądać bez podawania danych osobowych. Jednak podczas odwiedzin naszych stron internetowych tworzą się dane techniczne, tzw. dane użycia. W niektórych przypadkach wykorzystujemy jeden lub więcej plików cookie, implementując wtyczki mediów społecznościowych (często określanych również jako przyciski mediów społecznych), o czym również chcemy poinformować.
Dane użycia:
Podczas wizyty na naszych stronach internetowych przechowujemy standardowo tylko tę stronę internetową, z której użytkownik przeszedł do naszej oferty, nazwę dostawcy usług internetowych, strony internetowe odwiedzone w ramach naszej oferty internetowej, jak również datę i czas trwania wizyty. Uzyskane dane są całkowicie zanonimizowane.
Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa są również przechowywane takie informacje, jak adres IP użytkownika i sygnatura czasowa i są one wykorzystywane do celów wewnętrznych. Adres IP jest identyfikator maszyny, dzięki któremu można uzyskać informacje na temat komputera używanego do dostępu do Internetu lub używanej bramy internetowej w momencie wyszukiwania online. Pojęcie „sygnatura czasowa” określa wartość w zdefiniowanym formacie, która przypisuje czas do zdarzenia (np. do wysłania lub odebrania wiadomości, modyfikacji plików itp.). Celem sygnatury czasowej jest przekazanie człowiekowi lub komputerowi informacji na temat czasu wystąpienia określonych zdarzeń.
Pliki cookie
Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki, które są przechowywane na dysku twardym i w których są zapisane określone informacje, które mogą być ponownie odczytane przez serwer, który wysłał dany plik cookie. Stosuje się tzw. sesyjne pliki cookie, które są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, oraz stałe pliki cookie. Informacje zapisane w plikach cookie mogą dotyczyć w szczególności loginu (wizyty na stronie, podczas której następuje logowanie), daty i czasu odwiedzin na naszej stronie internetowej, numeru pliku cookie oraz adresu strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na strony z naszymi ofertami.
Wykorzystanie plików cookie pozwala nam następnie zidentyfikować użytkownika. Ponadto dzięki plikom cookie możemy optymalnie dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb użytkownika. Poza tym pliki cookie pozwalają zarejestrować statystyczną częstotliwość wywoływania różnych stron obejmujących naszą ofertę internetową oraz ogólną nawigację.
Jeżeli użytkownik chce zatrzymać wykorzystywanie plików cookie, można odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, które uniemożliwią akceptowanie i zapisywanie nowych plików cookie. Również w takim przypadku można skorzystać z naszej oferty. Aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia należy skorzystać z funkcji pomocy danej przeglądarki lub skontaktować się z producentem. Zalecamy jednak akceptowanie plików cookie, ponieważ tylko wtedy zostanie w pełni zapewniony wysoki komfort użytkowania, do którego stale dążymy.
Aby dowiedzieć się więcej na temat specjalnego wykorzystywania plików cookie do usługi Remintrex, patrz pkt. 5 niniejszej polityki prywatności.

5. Remintrex
Dodatkowo istnieje możliwość, że podczas przeglądania stron internetowych zostaną zapisane pliki cookie usługi analizy reklamowej Remintrex.
Remintrex jest usługą analizy reklamowej, używaną przez Remintrex GmbH na zlecenie partnerów kooperacyjnych. Wykorzystanie Remintrex następuje tylko wtedy, gdy użytkownik zezwolił partnerowi kooperacyjnemu, np. w ramach rejestracji do konkursu z nagrodami, z jednej strony na reklamę w formie wiadomości e-mail, z drugiej strony wyraźnie zgodził się na wykorzystanie usługi Remintrex. Dzięki usłudze Remintrex partnerzy kooperacyjni mogą wysyłać wiadomości e-mail o treści reklamowej, które uwzględniają zachowanie użytkownika na danej stronie internetowej.
Remintrex wykorzystuje pliki cookie, które są ustawiane przez danego organizatora, np. w przypadku konkursu z nagrodami lub podobnych akcji, po wyrażeniu wyraźnej zgody uczestników względem organizatora konkursu z nagrodami lub podobnej akcji.
Dzięki plikom cookie firma Remintrex GmbH jako firma przetwarzająca dane na zlecenie klienta otrzymuje podczas wizyty na stronie internetowej informacje o tym, że użytkownik (tzn. użytkownik z identyfikatorem zapisanym w pliku cookie) odwiedził stronę, jakim produktem był zainteresowany i czy doszło do zawarcia umowy. Następnie, osobno dla każdego partnera kooperacyjnego, informacje zostają zapisane na serwerze firmy Remintrex GmbH jako firmy przetwarzającej dane na zlecenie partnera. W oparciu o przekazane informacje Remintrex na zlecenie partnerów kooperacyjnych – zakładając zgodę na reklamę mailową – będzie w stanie wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail o treści reklamowej, które uwzględniają zachowanie użytkownika, a tym samym jego zainteresowania.
Informacje przekazywane przez pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych, przedstawiających produkty sprzedawane za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Jeżeli użytkownik nie jest zainteresowany analizą Remintrex, może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookie ze swojej przeglądarki.

6. Usuwanie plików cookie
Użytkownik może w dowolnym momencie zadecydować, które pliki cookie chce zaakceptować, a które usunąć. Indywidualnych ustawień można dokonać bezpośrednio w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
W zależności od używanej przeglądarki internetowej sposoby zarządzania plikami cookie mogą być różne. Administrator strony internetowej www.meine-cookies.orgsporządził dokładne instrukcje, które krok po kroku pokazują, jak to zrobić:
• Instrukcja dla przeglądarki Internet Explorer firmy Microsoft:
http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/msie.html
• Instrukcja dla przeglądarki Chrome firmy Google:
http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/googlechrome.html
• Instrukcja dla przeglądarki Firefox:
http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/firefox.html
Usuń albo wszystkie pliki cookie („Usuń historię przeglądania”), albo ogranicz się tylko do plików cookie domeny internetowej remintrex.com lub jej plików cookie o nazwie ceng_cache, ceng_etag, ceng_png i gcr.

7. Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików „cookie”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie jednak wcześniej skrócony przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesyłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje do analizy stosowania strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony www i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wspólnie z innymi danymi firmy Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie cookie przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej; jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z wykorzystywaniem strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), jak również przetwarzaniu tych danych przez firmę Google można również zapobiec, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

5. Remintrex It is furthermore possible that cookies of the advertising analysis service Remintrex will be placed during your visit. Remintrex is an advertising analysis service employed by Remintrex GmbH on behalf of cooperation partners. The application of Remintrex only occurs if you have permitted email advertising from a cooperation partner, e.g. in the context of a competition registration, on one side and, on the other, have explicitly agreed to Remintrex being employed. Remintrex enables the cooperation partner to dispatch advertising emails which consider the consumer conduct on this website. Remintrex uses cookies which, for example, are placed at competitions or comparable actions for the organiser of the competition or a comparable promotion by the respective organiser, following the explicit consent of the participants. Due to the cookies, the visit of this website is reported to Remintrex GmbH – as the contract data processer of the cooperation partner – that you (i.e. a user with the ID saved in the cookie) have visited the site, the product you have shown interest for and whether this has led to the conclusion of an agreement. The information is subsequently stored separately for each cooperation partner on a server of Remintrex GmbH – as the contract data processor of the cooperation partner. Subject to an advertising agreement for email advertising, Remintrex GmbH is able to transmit to you advertising mails on behalf of the cooperation partner which consider your consumer conduct and thus your interests based on the transmitted information. The information transmitted by the cookies is exclusively used for advertising which introduce products sold on our site. If you have no further interest in an analysis by Remintrex, you can delete the placed cookie via your browser at any time.

6. Deleting cookies  You, as user, can decide which cookies you want to accept or delete at any time. You can select the individual settings for this purpose directly in the settings of your internet browser. The steps for the management of cookies differ depending on the browser you use in the internet. The operator of www.meine-cookies.org has produced current instructions which show you the procedure step by step. • Instruction for the Internet Explorer of Microsoft: http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/msie.html • Instructions for the Chrome browser of Google: http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/googlechrome.html • Instructions for Firefox: http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/firefox.html You can either delete all your cookies (“delete browser history”) or limit it to Internet-Domain remintrex.com and/or their cookies with the names ceng_cache, ceng_etag, ceng_png and gcr.

7. Google Analytics This website uses Google analytics, a web analysis service of Google Inc. (“Google”). Google analytics uses so-called “Cookies”, text files which are stored on your computer and permit the analysis of your usage of the website. The information regarding your usage of this website created with the Cookie is generally transmitted to a server of Google in the USA and stored there. In case of activation of the IP-anonymity on this website, your IP-address is initially limited within the member states of the European Union or in other contracting states of the treaty throughout the European economic area. Your full IP-address is only transmitted to a Google server in exceptional cases and limited there. Google will utilise this information on behalf of the operator of this website in order to evaluate your usage, to compile reports regarding the website activity and to provide further services to the operator of the website related to the usage of the website and the Internet. The IP-address of your browser transmitted in the context of Google analytics is not linked with other data by Google. You can prevent the storing of Cookies with a respective setting of your browser software; however, we would like to inform you that in this case you may not be able to utilise all functions of this website. You can furthermore prevent the compilation of data (incl. your IP-address) created by the Cookie and related to your usage of the website to Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser-Plugin available under the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Please see http://www.google.com/analytics/terms/de.html or http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html for further information regarding general terms and conditions and data protection. We point out to you that Google Analytics on this website was expanded by the code “gat._anonymizeIp();” in order to ensure the anonymous recording of IP addresses (so-called IP-Masking).

II. Oferta naszych usług

1. Usługi firmy Remintrex GmbH
Firma Remintrex GmbH specjalizuje się w reklamie dostosowanej do zainteresowań użytkowników, wysyłanej w formie wiadomości e-mail. Celem jest wysłanie wiadomości do użytkownika, który wykazał określone zachowanie konsumenckie wywołane ofertą reklamową, zamieszczoną na stronach internetowych naszych klientów, które można wykorzystać w wiadomości e-mail o treści reklamowej, wysłanej do tego użytkownika (tzw. retargeting).
Oprócz tego rodzaju reklamy, zorientowanej na zainteresowania użytkownika i wysyłanej jako wiadomość e-mail, firma Remintrex GmbH oferuje również reklamę uwzględniającą zainteresowania odbiorcy, wysyłaną jako wiadomość SMS, tradycyjny list, lub przedstawianą w formie kontaktu telefonicznego. Również w tych przypadkach celem jest wysłanie użytkownikowi, który na stronach internetowych naszych klientów okazał określone zachowanie konsumenckie, reklamy dostosowanej do jego zainteresowań – w postaci wiadomości SMS, listu tradycyjnego lub kontaktu telefonicznego.

2. Usługa analizy reklamowej Remintrex
Firma Remintrex GmbH jako jednostka przetwarzająca dane dla swoich klientów zajmuje się techniczną wysyłką reklamy zorientowanej na cel lub zainteresowania danej osoby, wykorzystując różne kanały, którymi można reklamować produkty klienta. Wiadomości lub telefony są kierowane do użytkowników, którzy przy określonej ofercie reklamowej na stronach internetowych, w konkursach z nagrodami lub ankietach przeprowadzanych przez firmy trzecie wyrazili zgodę na otrzymywanie reklam różnymi kanałami i okazali określone zachowanie konsumenckie na stronach klienta.
Oprócz tego pozwolenia firmy trzecie uzyskują również kolejne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Tym samym użytkownik zgadza się na zapisanie plików cookie na swoim komputerze, zwłaszcza wtedy, gdy jego dane zostaną odczytane podczas wizyty na stronie klienta firmy Remintrex GmbH i wykorzystane do wysłania reklamy zorientowanej na cel z wykorzystaniem różnych kanałów. Zamieszczone pliki cookie, którym został przydzielony odpowiedni identyfikator, to małe pliki zapisywane na dysku twardym komputera – i przypisane do określonej przeglądarki – użytkownika, dzięki której usługa analizy reklamowej Remintrex pobiera określone informacje, umożliwiające bardziej przyjazną dla użytkownika i bardziej efektywną reklamę.
Jeżeli użytkownik odwiedzi następnie stronę internetową klienta, za pomocą plików cookie – dzięki połączonemu z danym klientem elementowi iFrame – do firmy Remintrex GmbH jako jednostki przetwarzającej dane firm trzecich zostanie automatycznie przekazana informacja o tym, że użytkownik odwiedził stronę danego klienta, jakie produkty oglądał oraz czy się zarejestrował lub dokonał zakupu. Następnie – osobno dla każdej firmy trzeciej – informacje są zapisywane na serwerze firmy Remintrex Venture GmbH jako jednostki przetwarzającej dane na zlecenie firmy trzeciej. W oparciu o przekazane informacje firma Remintrex GmbH będzie w stanie na zlecenie firmy trzeciej wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail o treści reklamowej, które uwzględniają zachowanie użytkownika, a tym samym jego zainteresowania.

3. Proces wysyłki
Proces wysyłki jest w odniesieniu do różnych kanałów uzależniony od z góry określonego przez danego klienta punktu wyzwalającego, tzw. wyzwalacza. Wyzwalacz wyznacza punkt rozpoczęcia danej kampanii reklamowej. Częstotliwość/przeprowadzenie danej kampanii reklamowej odpowiednich, jak również wszelkie ograniczenia działania danej kampanii reklamowej są omawiane między klientem a firmą Remintrex GmbH przed przystąpieniem do realizacji umowy, w szczególności klient w porozumieniu z firmą Remintrex GmbH określa jej częstotliwość. Klient na życzenie może uzyskać osobne dokumenty na ten temat.

4. Gromadzenie, przechowywanie, zmiana, przekazywanie i wykorzystywanie danych osobowych
W ramach procedury rejestracji firma trzecia przechowuje dane osobowe, które użytkownik wprowadził samodzielnie.
Nawet jeśli firma trzecia na podstawie współpracy z wieloma klientami otrzyma dane użytkowe dotyczące wielu stron internetowych, nie następuje profilowanie użytkownika wykraczające poza zakres zawartej umowy. Firma Remintrex GmbH zapewnia, że pod względem technicznym dane użytkowe dotyczące odwiedzin różnych klientów nie zostaną ze sobą powiązane. Informacje dla każdego klienta będą zbierane, zapisywane i wykorzystywane osobno. Ponadto dane osobowe nie będą przekazywane klientom.
Firma Remintrex GmbH działa jako dostawca usług technicznych w ramach przetwarzania danych na zlecenie firm trzecich.
Firma Remintrex GmbH nie gromadzi danych osobowych, lecz tylko anonimowe informacje uzyskane na podstawie zamieszczonych plików cookie. Obejmują one zachowania konsumenckie okazane na stronach internetowych klienta, informacje o urządzeniu (typ urządzenia, system operacyjny i jego wersja), a także odpowiednie zdarzenia marketingowe (tj. liczba i rodzaj widocznych dla użytkownika kampanii reklamowych). Przyporządkowanie identyfikatora pliku cookie do odpowiednich danych osobowych, przechowywanych przez firmę trzecią, następuje przy użyciu kodu hash.

5. Usuwanie plików cookie lub wyłączanie usługi analizy reklamowej Remintrex
Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zadecydować, które pliki cookie chce zaakceptować, a które usunąć. Indywidualnych ustawień można dokonać bezpośrednio w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
W zależności od używanej przeglądarki internetowej sposoby zarządzania plikami cookie mogą być różne. Administratorzy strony internetowej www.meine-cookies.orgsporządzili dokładne instrukcje opisujące dokładny sposób postępowania:
• Instrukcja dla przeglądarki Internet Explorer firmy Microsoft:
http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/msie.html
• Instrukcja dla przeglądarki Chrome firmy Google:
http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/googlechrome.html
• Instrukcja dla przeglądarki Firefox:
http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/firefox.html
Usunąć można wszystkie pliki cookie („Usuń historię przeglądania”) lub tylko pliki cookie domeny internetowej remintrex.com lub jej plików cookie o nazwie ceng_cache, ceng_etag, ceng_png i gcr.
Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego wylogowania się z naszego serwisu, klikając w poniższy link.

III. Zmiana polityki poufności / O nas
Polityka prywatności firmy Remintrex GmbH z siedzibą przy Adalbertstraße 5, 10999 Berlin, Niemcy. Może zaistnieć konieczność dostosowania treści niniejszej polityki prywatności. Ewentualne zmiany w polityce prywatności będziemy niezwłocznie publikować.

Italiano   Polski    Deutsch

Leave a Comment